‘Het publiek kijkt ademloos toe, gebiologeerd door het verstilde spel. Gesnif in de zaal.’